Kim thêu / khâu đa năng Nhật Bản – thép siêu cứng vỉ 20 chiếc

35,000 VNĐ 30,000 VNĐ

Kim thêu / khâu đa năng Nhật Bản – thép siêu cứng vỉ 20 chiếc

35,000 VNĐ 30,000 VNĐ